TERMENI SI CONDITII

Condiţii Generale pentru utilizarea site-ului www.ioanaciocea.com

 

ACCEPTAREA CONDITIILOR

Prin accesarea acestui site web si/sau a oricarei pagini a acestuia sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare. Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii de utilizare, nu accesati acest site.

INTRODUCERE

De ce este important să citiţi aceste rânduri?
Pentru că aici veţi găsi informaţii despre conduita acceptabilă pe durata utilizării serviciilor si a site-ului ioanaciocea.com, despre natura serviciilor oferite, despre taxele percepute, condiţii de comandare a serviciilor,  dacă şi când aveţi dreptul să publicaţi link-uri de legătură către site-ul nostru, cum să interacţionaţi cu site-ul, care este politica de utilizare acceptabilă, drepturile şi obligaţiile noastre/ale dvs. şi multe altele.

Întrucât aceste politici au fost create pentru a asigura un plus de transparentă, eficientă şi profesionalism în servirea dvs., vă mulţumim anticipat pentru că le veţi respecta în decursul colaborării noastre.

Dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rugăm să luaţi legătura cu noi pe e-mail la office@ioanaciocea.com.

TERMENI DE UTILIZARE A SITE-ULUI

Această pagină (și documentele la care se referă) vă indică termenii de utilizare ai site-ului ioanaciocea.com (denumit în continuare “site” sau “noi”), fie ca oaspete, fie ca utilizator înregistrat. Citiți cu atenție acești termeni de utilizare înainte de a începe să utilizați site-ul. Prin utilizarea site-ului nostru, acceptați acești termeni de utilizare și sunteți de acord să îi respectați. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni de utilizare, vă rugăm să nu utilizați site-ul / serviciile ioanaciocea.com

SITE-UL NOSTRU

Permitem temporar accesul la site-ul nostru și ne rezervăm dreptul de a retrage, restrânge sau modifica site-ul în orice moment și fără notificare. Nu vom fi responsabili dacă, din orice motiv, site-ul nostru este indisponibil în orice moment sau dacă conținutul este modificat sau depășit.

Pentru siguranţa dvs., vă rugăm să tratați confidențial orice user ca utilizator, orice parolă sau altă caracteristică de securitate în legătură cu site-ul nostru. Dacă nu sunt respectați acești termeni de utilizare, exista posibilitatea ca un astfel de cont, parolă sau funcție să fie dezactivate fără notificare.

Vă rugăm să citiţi şi să respectați prevederile legate de perezentii termeni, cei ce tin de politica cookies si GDPR când folosiţi site-ul şi serviciile oferite pe site.

Este responsabilitatea dvs. ca oricine care accesează site-ul nostru prin intermediul conexiunii dvs. la internet să fie de asemenea conștient de acești termeni și să îi respecte.

Indiferent dacă sunteți vizitator sau utilizator înregistrat, trebuie să utilizați site-ul nostru numai în scopuri legale evitând cu stricteţe orice activitate frauduloasă şi orice activitate care încalcă orice lege sau reglementare aplicabilă, națională sau internațională.

CONDUITA ACCEPTABILĂ

Prin utilizarea acestui site și/sau a serviciilor oferite, sunteți de acord din punct de vedere legal și moral cu următoarele:
-Folosiţi un limbaj adecvat, calm şi politicos, pe întreaga perioadă de folosire a serviciilor oferite de acest site (articole, conţinut scris, sesiuni individuale, cursuri şi evenimente etc.);
-Aveţi vârsta de 18 ani sau mai mult. Orice persoană sub 18 ani trebuie să aibă un adult prezent în orice moment sau acordul scris al unui adult;
-ioanaciocea.com si fondatorii acestiua nu pot să fie trasi la răspundere pentru folosirea necorespunzătoare a serviciilor oferite aici și își rezervă dreptul de a refuza sau de a pune capăt serviciilor în orice moment în cazul în care una sau mai multe dintre condiţiile de mai sus sunt încălcate.

CONTRIBUȚIA ȘI INTERACȚIUNEA

Site-ul nostru poate oferi utilizatorilor facilități pentru a încărca sau a contribui la conținut sau alte materiale sau pentru a interacționa cu alți utilizatori. Atunci când utilizați aceste facilități, este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că orice contribuție sau interacțiune este în măsura în care știți, corectă, cinstită și nu încalcă nici o lege sau reglementare aplicabilă.

În plus, orice contribuție sau interacțiune nu trebuie să includă nici un material, comentariu sau orice fel de implicare ce se include în categoriile de mai jos (fără a se limita la acestea):
-este defăimător, obscen, ofensator sau plin de ură;
-amenință, hartuieşte, alarmează sau deranjează orice altă persoană sau este posibil să o facă;
-invadează intimitatea altcuiva sau provoacă neplăceri sau anxietate oricărei persoane;
-promovează violența, activitatea ilegală sau orice formă de discriminare;
-este, sau se referă la material care este, explicit din punct de vedere sexual;
-încalcă dreptul de autor, dreptul la baze de date sau marca comercială a oricărei alte persoane;
-susține, promovează sau asistă orice activitate ilegală;
-este de natură să înșele orice persoană sau este săvârșită cu încălcarea unei obligații legale datorată unei terțe părți (cum ar fi o obligație de încredere);

VARIAŢII

Putem revizui acești termeni de utilizare în orice moment prin modificarea acestei pagini sau prin dispoziții sau anunțuri publicate în altă parte pe site-ul nostru. Vă rugăm să îi revizuiţi constant si să ne scrieţi la office@ioanaciocea.com pentru orice întrebare.

DREPTURI PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Suntem deţinător al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală de pe site-ul nostru și materialele publicate pe acesta. Aceste lucrări sunt protejate de legile și tratatele privind drepturile de autor din întreaga lume. Este interzisă utilizarea oricărei părţi a materialelor pe site.

Fiecare dintre următoarele, dar fără a se limita la: logo, articol, blog, video, imagine, simboluri și scrierile de pe acest site, precum şi a altor programe comercializate prin intermediul site-ului sunt proprietatea noastra si sunt protejate prin drepturi de autor și nu pot fi reproduse electronic sau în alt mod sub nicio formă fără acordul scris al proprietarilor. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

DATELE DVS.

Noi procesăm informații despre dvs. în conformitate cu Politica de confidențialitate. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu o astfel de prelucrare și garantați că toate datele furnizate de dvs. sunt corecte.

LEGĂTURI CU LINK-URI EXTERNE

Pentru a proteja calitatea informaţiilor pe care le oferim şi intenţia lor pozitivă, este interzisă crearea un link către orice parte a site-ului nostru cu excepţia cazului în care ați obținut în prealabil consimțământul nostru scris și cu condiția să faceți acest lucru într-un mod corect și legal, fără să prejudiciaţi reputația sau să profitați de ea.  Este interzisă conectarea astfel încât să sugerați vreo formă de asociere sau aprobare din partea noastră fără consimţământul nostru prealabil. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de conectare fără notificare.

Site-ul cu care îl conectați trebuie să respecte în toate privințele politica de utilizare acceptabilă de mai jos.

De asemenea, site-ul ioanaciocea.com poate conține legături către alte site-uri web, pagini web, servicii și resurse, iar ioanaciocea.com nu este responsabil pentru conținutul altor site-uri sau pentru disponibilitatea niciunuia dintre aceste site-uri sau servicii și nu este responsabil în nici un fel pentru orice conținut, publicitate, produse, servicii sau alte materiale pe sau disponibil la, de la sau prin intermediul acestor site-uri.

Sunteți de acord că ioanaciocea.com este liber de orice răspundere, directă sau indirectă, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea dvs. în astfel de conținut, publicitate, produse, servicii sau alte materiale pe sau disponibile la, de la sau prin intermediul unui astfel de site.

INTERACŢIUNEA CU SITE-UL

Când postaţi informaţii pe site-ul nostru cum ar fi comentarii pe blog sau faceți contact cu alți utilizatori ai site-ului nostru, vă rugăm să respectați politica noastră de utilizare acceptabilă care se referă în principal la un comportament respectuos şi legal.

Nu vom fi răspunzători față de niciun terț pentru conținutul său exactitatea informaţiilor postate de dvs. sau de orice alt utilizator al site-ului nostru.

Avem dreptul de a elimina orice informaţie sau postare pe care le faceți pe site-ul nostru dacă, în opinia noastră, aceste materiale nu respectă standardele de conținut şi conduita stabilite în politica noastră de utilizare acceptabilă.

Este interzisă de asemenea orice interacţiune abuzivă a site-ului, inclusiv încercarea de a obţine acces neautorizat la site-ul nostru, la serverul pe care este stocat site-ul nostru sau la orice server, computer sau baze de date conectate la site-ul nostru.

Dacă nu respectați această prevedere, ați comite o infracțiune și dreptul dvs. de a utiliza site-ul nostru va înceta imediat și vă vom raporta acțiunile autorităților relevante.

RĂSPUNDEREA NOASTRĂ

Deşi au fost făcute toate demersurile pentru a se asigura că informațiile deținute pe acest site sunt corecte, totuşi materialul afișat pe site-ul nostru este furnizat fără garanții cu privire la acuratețea acestuia.

Drept urmare, ioanaciocea.com și autorii săi nu sunt responsabili pentru daunele apărute direct sau în consecință din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza informațiile sau serviciile furnizate.

JURISDICȚIA ȘI LEGEA APLICABILĂ

Deşi militam pentru toleranță, înţelegere şi comunicare armonioasă, totuşi, în puţin probabilul caz în care se ajunge la o dispută ce nu poate fi rezolvată pe cale amiabilăorice neînţelegere dintre proprietarul site-ului și client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie supuse instanțelor competente din Ploiesti.

Acești termeni de utilizare și orice litigiu sau revendicare care decurge din sau în legătură cu acestea sau cu obiectul sau forma lor va fi guvernată și interpretată în conformitate cu legislația României.

FORȚĂ MAJORĂ

Nici una dintre părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentilor termeni si conditii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 10(zece) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

TERMINARE

ioanaciocea.com își rezervă dreptul de a anula sau limita accesul la site și la oricare dintre servicii, în orice moment și fără o notificare prealabilă. ioanaciocea.com poate, de asemenea, să elimine orice conținut postat și să anuleze sau să modifice oricare dintre serviciile pe care le oferă, fără a anunța în prealabil. Sunteţi de acord ca ioanaciocea.com nu va fi răspunzător fata de dvs. sau faţă de terţi pentru orice anulare sau acces la site-ulioanaciocea.com şi la serviciile sale.

 

Politică de confidențialitate​

Acastă politică de confidențialitate reglementează utilizarea de către dvs. a site-ului ioanaciocea.com. Utilizând serviciile oferite pe sau prin intermediul acestui site, sunteți de acord cu aceasta politica. 
În cadrul acestei politici, va fi detaliat modul în care acest site colecteaza, procesează, stochează și protejează datele și informațiile utilizatorilor, implicit ale dvs.
Pe măsură ce actualizăm și extindem serviciile noastre, această politică de confidențialitate se poate schimba, prin urmare va recomandam sa verificați această pagină de fiecare dată când utilizati site-ul.

SITE-UL

Acest site și proprietarii săi adoptă o abordare proactivă a confidențialității utilizatorilor și asigură că sunt luate măsurile necesare pentru a proteja confidențialitatea utilizatorilor săi de-a lungul experienței lor de vizitare si utilizare a serviciilor.

NEWSLETTER

Acest site operează un program de newsletter prin e-mail sau SMS, folosit pentru a informa abonații despre serviciile, promoțiile, etc. furnizate dintr-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea proprietarului cu referire la informațiile conținute de acesta. Utilizatorii se pot înscrie printr-un proces automatizat online dacă doresc să facă acest lucru.

Informatiile furnizate in acest scop pot fi transmise către terțe parti care ofera servicii conexe sau asemanatoare.

Campaniile de marketing prin e-mail publicate de acest site sau de proprietarii acestuia pot conține facilități de urmărire în cadrul e-mailului. In virtutea rafinarii continutului viitoarelor comunicari, activitatea abonatului este urmărită și stocată într-o bază de date pentru analiză și evaluare . Această activitate urmărită poate include; deschiderea de e-mailuri, redirecționarea e-mailurilor, click-urile de pe linkurile din cadrul conținutului e-mail, orele, datele și frecvența activității, fara a se limita la acestea. Aceste informații sunt folosite pentru a furniza utilizatorului mai mult conținut relevant.

Abonații au posibilitatea de a-si retrage acest acord în orice moment, fără nicio obligație, prin accesarea butonului Dezabonare/Unsubscribe din partea de jos a fiecărui newsletter primit. 

UTILIZAREA COOKIE-URILOR

Acest site utilizează cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor în timpul vizitei site-ului. Unde este cazul, acest site folosește un sistem de control al cookie-urilor care permite utilizatorului, la prima lor vizită pe site, să permită sau să interzică utilizarea cookie-urilor pe dispozitivul lor. Acest lucru este în concordanță cu cerințele legale recente pentru ca site-urile să obțină consimțământul explicit din partea utilizatorilor înainte de a citi fișiere precum cookie-urile pe dispozitivul unui utilizator.

Fișierele cookie sunt fișiere mici salvate pe hard disk-ul calculatorului utilizatorului care urmăresc, salvează și stochează informații despre interacțiunile utilizatorului și utilizarea site-ului. Acest lucru permite site-ului, prin serverul său, să ofere utilizatorilor o experiență personalizată în cadrul acestui site.

Utilizatorii sunt informați că dacă doresc să refuze utilizarea și salvarea cookie-urilor de pe acest site pe calculatorul hard disk, aceștia ar trebui să ia pașii necesari în setările lor de securitate pentru browsere web pentru a bloca toate cookie-urile de pe acest site și de la furnizorii externi de servicii.

Acest site utilizează software de urmărire pentru a monitoriza vizitatorii pentru a înțelege mai bine modul în care acestia interactioneaza cu site-ul. Acest software este furnizat de Google Analytics, care utilizează module cookie pentru a urmări utilizarea vizitatorilor. Software-ul va salva un modul cookie pe hard disk-ul computerului dvs. pentru a urmări și monitoriza implicarea dvs. și utilizarea site-ului, dar nu va stoca, salva sau colecta informații personale. Puteți citi aici politica de confidențialitate a Google pentru mai multe informații [http://www.google.com/privacy.html].

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru urmărirea conversiilor și a trimiterilor și, de obicei, expiră după 30 de zile, deși unele pot dura mai mult. Nu sunt stocate, salvate sau colectate informații personale.

PLĂȚI

Nu stocăm detaliile cărților de credit și nu împărtășim detalii despre clienți cu niciun terț. Politica noastra financiara are un caracter non-rambursabil.

COMUNICARE

Desi au fost luate toate masurile rezonabile, utilizatorii care contactează acest site și/sau proprietarii acestuia fac acest lucru pe propriul risc, la fel ca si furnizarea tuturor detaliilor personale solicitate cum ar fi, dar fara a se limita la, informatiile din formaularul de inscriere. Informațiile dvs. personale sunt păstrate confidential și stocate în siguranță, până când nu mai sunt necesare sau nu au nevoie de utilizare, așa cum este detaliat in legea de pe teritoriul careia ne desfasuram activitatea.

Acest site și proprietarii acestuia pot utiliza unele date trimise pentru a vă oferi informații suplimentare despre serviciile pe care le oferă sau pentru a va raspuunde la întrebările pe care le-ați trimis. Aceasta include utilizarea detaliilor dvs. pentru a vă abona la un program de informare pe e-mail, dar numai dacă acest lucru a fost clarificat pentru dvs. și permisiunea dvs. expresă a fost acordată atunci când trimiteți orice formular în procesul de trimitere prin e-mail. Aceasta nu este în niciun caz o listă completă a drepturilor dvs. de utilizator în ceea ce privește primirea materialelor de marketing prin e-mail.

PUBLICITATE ȘI LINK-URI SPONSORIZATE

Daca si cand vom considera relvant si util, acest site poate conține link-uri sponsorizate și anunțuri catre servicii sau produse detinute de colaboratori. Dacă faceți clic pe astfel de anunțuri, vă vom trimite pe site-ul  colaboratorilor printr-un program de recomandare care poate utiliza cookie-urile și va urmări numărul de trimiteri trimise de pe acest site web. Ar fi indicat totusi sa urmati aceste link-uri externe sponsorizate pe propriul risc, iar acest site și proprietarii săi nu pot fi trași la răspundere pentru niciun fel de daune sau implicații cauzate de vizitarea unor legături externe menționate, sau de calitatea serviciului/produsului recomandat.

SOCIAL MEDIA

Comunicarea, implicarea și acțiunile întreprinse prin intermediul platformelor externe de social media pe care acest site și proprietarii săi le detin, cum ar fi dar fara a se rezuma la pagile de pe Facebook sau Instagram, trebuie sa respecte aceleasi reguli ca si cele valabile pentru utilizarea site-ului (conduita, politici de desfasurare comenzi si servicii, drepturi de proprietate intelectuala etc.). Pentru un plus de siguranta, sunteti sfatuiti sa tineti cont si de politica fiecarei platforme de social media in parte.

Utilizatorii sunt sfătuiți să utilizeze cu înțelepciune platformele de social media și să comunice cu precauție detalii personale sensibile. Acest site și proprietarii acestuia nu vor cere vreodată informații personale sau sensibile prin intermediul platformelor sociale media și vor încuraja utilizatorii care doresc să discute detalii delicate să îi contacteze prin intermediul canalelor de comunicare mai sigure.

Acest site și proprietarii săi prin conturile platformelor de social media pot impartasi linkuri către pagini web relevante. În mod implicit, unele platforme sociale media scurtează url- urile. Utilizatorii sunt sfătuiți să aibă grijă și să aibă o judecată bună înainte de a face clic pe url-urile scurtate publicate pe platformele sociale media de către acest site și proprietarii săi.

În ciuda celor mai bune eforturi pentru a se asigura că sunt publicate doar url-uri autentice, multe platforme sociale media sunt predispuse la spam și hacking și prin urmare acest site și proprietarii săi nu pot fi trași la răspundere pentru niciun fel de daune sau implicații cauzate de vizitarea oricăror legături scurte.

SIGURANȚA TRANSMISIILOR

Dacă ne contactați prin e-mail office@ioanaciocea.com sau adrese de e-mail inrudite, social media sau chiar telefonic, va informam că, datorita naturii manipulabile a retelor de comunicare, este posibil ca transmisia dvs. să nu fie sigură.

AMENDAMENTE

Va recomandam sa verificați în mod regulat această pagină daca este de un interes real pentru dvs., deoarece este posibil să revizuim politica de confidentialitate în orice moment. De asemenea, putem modifica sau actualiza oricând politica de confidentialitate prin anunțuri publicate oriunde pe site-ul nostru.