Pandemia de COVID-19 a generat un impact pluridimensional asupra creșterii și dezvoltării copiilor. Studiile internaționale în domeniu, dar și analizele exploratorii realizate la nivel național indică o serie de efecte nocive asupra stării de bine a copiilor cu posibile repercusiuni pe termen scurt, mediu și lung. Anxietatea, depresia, izolarea, riscurile asociate utilizării excesive a internetului, creșterea gradului de violență în familie sunt doar câteva dintre efectele cartografiate ale pandemiei de Covid-19 asupra copiilor.

Programul Național de Suport destinat copiilor, în contextul Pandemiei de COVID-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII răspunde acestor probleme stringente. România este primele țări care gândește un program dedicat stării de bine a copiilor și a familiei, în general.

Programul este structurat pe două arii de intervenție: Suport Psihoemoțional și Siguranța Copiilor.  48% dintre copii și părinți s-au confruntat cu stări de anxietate, la care s-au adăugat adesea situații de agresivitate, tulburări emoționale, depresie, tulburări alimentare sau de somn, abuz sau neglijare, dependență de ecrane, fobii, (cyber)bullying, etc.

Începând cu luna februarie 2023, cabinetul oferă acest tip de servicii decontate prin acest proiect, pentru copiii începând cu vârsta de 10 ani, în baza recomandării scrise de medicul de familie sau consilierul școlar.

Durata programului este de 2 ani, așa că momentul potrivit pentru a beneficia de acesta este chiar acum, mai ales ca locurile sunt limitate.

Ce trebuie să știi…

Cine recomandă înscrierea în program:

Medicii de familie, medicii de medicină școlară, medicii de psihiatrie pediatrică și consilierii școlari emit în baza unei consultații/anamneze specifice o recomandare de evaluare psihologică în vederea intrării în Program. În acest sens, părintele/reprezentantul legal al copilului se poate adresa direct specialiștilor menționați anterior în cazul în care constată existența unor probleme psiho-emoționale și/sau comportamentale ale copilului și să solicite recomandare pentru înscrierea în program. 

De reținut:

-Recomandarea de evaluare psihologică în vederea intrării în Program cuprinde următoarele date și informații: numele, prenumele și codul numeric personal al copilului, vârsta copilului, domiciliul copilului, date de identificare a părintelui: nume, prenume, domiciliu, număr de telefon; observații sumare privind motivele recomandării, data, semnătura și parafa emitentului.

-În baza recomandării emise de medicii de familie, medicii de medicină școlară, medicii de psihiatrie pediatrică și consilierii școlari orice copil cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani (împliniți la data înscrierii în Program) poate beneficia de servicii psihologice în programul ,,Din grijă pentru copii,,.

Atenție: copiii ce nu au o astfel de recomandare nu pot fi acceptați în programul ,, Din grijă pentru copii”

Cine selectează psihologul :

Părintele/reprezentantul legal al copilului selectează/alege un psiholog acreditat, recomandat de Colegiul Psihologilor din România, înscris în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de evaluare psihologică și intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copiii din cadrul Programului.

Cine face evaluarea :

Psihologul evaluează situația copilului pe baza recomandărilor și completează raportul de evaluare psihologică. Acesta este contra-cost, 200 RON. În cazul în care raportul de evaluare psihologică recomandă efectuarea de servicii de intervenție, copilul este înscris în Program.